Bezuliční busking + 9.MS flašinetářů – foto Majda Slámová