Bezuliční busking + 9. MS Flašinetářů – foto Jiří Sláma