Partneři

Akce se koná pod záštitou
primátora statutárního města Brna
Ing. Petra Vokřála.

v rámci projektu

organizátoři

Statutární město Brno finančně podporuje TIC BRNO, příspěvkovou organizaci.