13. 8. 2017
Reduta, ALFA pasáž,
Jezuitský kostel, hrad Špilberk
od 11:00

Do klasického hávu se Maraton obleče na celou neděli. Budete-li po dvou maratonských dnech už znavení, určitě přijďte dopoledne do Reduty nasát trochu energie od nevyčerpatelné muzikantky, pedagožky a dramaturgyně Barbary Marie Willi a jejích hudebních přátel. Občerstveni pak zamiřte do pasáže Alfa na velice oblíbenou Pianoštafetu, při které můžete předvést své vlastní klavírní umění: uvede vás generální ředitel České filharmonie David Mareček a tleská se i za Halí, belí! Nebo si jen poslechnete preludování ostatních účastníků, mezi nimiž nebudou chybět ani skutečná klavírní esa.

Maraton si pořádně užije i 3483 píšťal skvostného královského nástroje v Jezuitském kostele; publiku se tam představí řada špičkových varhaníků v čele s legendární profesorkou Alenou Veselou v programu nazvaném Nekonečné varhany. Večer se pak připravte na hradní finále: průzračný soprán Simony Šaturové doprovodí Filharmonie Brno pod taktovkou vycházející dirigentské hvězdy Łukasze Borowicze. Maraton hudby Brno 2017 doběhne do cíle poháněn silnou italskou operní čtyřkou Rossini – Verdi – Bellini – Donizetti a plynule své příznivce předá do spolehlivé péče MHF Špilberk.

Barbara Maria Willi and friends

11:00, Reduta

Barbara Maria Willi – cembalo / Roman Hoza – basbaryton / Anežka Jungová, Petra Machková Čadová – barokní violoncello / Eva Kalová – barokní housle
Love story v barokním stylu aneb flirt dle G. F. Händela
Ve velmi pestrém obsazení a v dobré společnosti svých hudebních přátel představuje Barbara Maria Willi Händelův návod na to, jak získat ženu, Pergolesiho zkušenosti s manželstvím, Hanzlíkovy představy o cellovém zvuku i Bachovu nejkrásnější ouverturu pro cembalo. Svěží vzduch zavane inspirující brněnskou Redutou…

Program:
Georg Friedrich Händel: Kantáta Apollo a Dafne HWV 122 (výběr)
Tomáš Hanzlík: Harlekýnova dobrodružství pro dvě violoncella
Johann Sebastian Bach: Ouverture z partity č. 4 D dur pro cembalo sólo
Georg Friedrich Händel: Nell´africane selve, kantáta o africké džungli
Jean Baptiste Barrière: Sonáta č. 4 pro violoncello a basso continuo
Giovanni Pergolesi: Sempr´in contrasto, árie z komedie La serva padrona

Pianoštafeta

14:00-17:00, ALFA pasáž

V krásných kulisách funkcionalistické pasáže ALFA se u piana sejdou profesionálové i amatéři, aby převzali klavírní štafetu a po odehrání svého kousku ji předali dál. Bude to jedinečná možnost zahrát si na jednom pódiu se špičkovými klavíristy. Garantem projektu a moderátorem je klavírista a generální ředitel České filharmonie David Mareček

VSTUP ZDARMA

Nekonečné varhany

14:30-18:00, Jezuitský kostel

V Jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie vzdají hold tomuto královskému nástroji nejlepší brněnští varhaníci.

14:30 Martin Jakubíček
15:30 Petr Kolař
16:30 Alena Veselá
17:30 Hana Bartošová

VSTUP ZDARMA

Simona Šaturová – soprán, Filharmonie Brno, Łukasz Borowicz – dirigent

20:00, hrad Špilberk

V neděli večer spojí síly Maraton hudby Brno s Festivalem Špilberk a společně představí zpěvačku s podmanivým a krásným hlasem, sopranistku Simonu Šaturovou za doprovodu Filharmonie Brno, dirigentské taktovky se ujme přední polský dirigent Łukasz Borowicz.
V atraktivním programu zazní árie a předehry z vybraných italských oper, autoři Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi,  Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini a krásná atmosféra nádvoří hradu Špilberk jsou zárukou nezapomenutelného večera.

VSTUPENKY