9.—12. 8. 2018
katedrála sv. Petra a Pavla, Reduta, ALFA pasáž, Jezuitský kostel, nádvoří Staré radnice, Nová radnice

Klasickou maratonskou scénu zahájí na Nové radnici letní kytaroví mágové. Díky spolupráci s Biskupstvím brněnským Maraton vstoupí i do katedrály sv. Petra a Pavla: jeden z nejvyhledávanějších ansámblů věnujících se autentické interpretaci Ensemble Inégal přednese působivou Lužanskou mši Antonína Dvořáka.

Chybět nebudou oblíbené tradiční maratonské zastávky: Nekonečné varhany u jezuitů, Pianoštafeta uváděná Davidem Marečkem s hlavní hvězdou Ivo Kahánkem v Alfa pasáži a koncert cembalové kouzelnice Barbary Willi a jejích přátel v Redutě. Ve spolupráci s festivalem Uprostřed zazní  napjatě očekávaná brněnská premiéra díla  Jana Kapra Testimonianze / Svědectví pro 4 sólové nástroje a světlo.

Tom Kerstens

kytarista
9. 8. – Nová radnice, 20:00
ve spolupráci Mezinárodním kytarovým festivalem Brno

Kytarový orchestr, Nikita Koshkin a Vladimír Novotný

10. 8. – Nová radnice, 20:00
ve spolupráci Mezinárodním kytarovým festivalem Brno

Ensemble Inégal, Adam Viktora

Antonín Dvořák: Mše D Dur „Lužanská“

11. 8. – katedrála sv. Petra a Pavla,  19:00
ve spolupráci s Biskupstvím brněnským a v rámci Dne Brna.

Nedělní bohoslužba

doprovázená hudbou v podání Vlastimila Bialase (trubka) a Petra Kolaře (varhany).
12. 8. – katedrála sv. Petra a Pavla, 10:30
ve spolupráci s Biskupstvím brněnským a v rámci Dne Brna.

Barbara Maria Willi and friends

12. 8. – Reduta, 11:00

Pianoštafeta

12. 8. – ALFA pasáž, 14:00-16:00

Nekonečné varhany

pod záštitou paní prof. Aleny Veselé
14:30 – Martin Jakubíček
15:30 –  Hana Bartošová
16:30 – Petr Kolař
17:30 – Alena Veselá

12. 8. –Jezuitský kostel, 14:30-18:00

Jan Kapr – Testimonianze/Svědectví pro 4 sólové nástroje a světlo

12. 8. – nádvoří Staré radnice, 21:00
v rámci festivalu UPROSTŘED, více ZDE