VSTUP ZDARMA

12. 8. 2017

12:00-19:30
Moravské náměstí

V sobotu odpoledne se přesvědčíte o tom, že Brno je nejaktivněji folklorně žijící tuzemské město, ve kterém působí nejen desítky moravských folklorních souborů, ale také řada velice populárních kapel hrajících lidovou hudbu jiných národů: na Moravském náměstí se od 12:00 do 18:50 vystřídají cimbálovky Pajtáš, Kyničan a Polana, postfolklorní kapela Ponk, řeckou hudbu zahraje kapela Jannis Moras & Banda, makedonský etnofolk skupina Livada a nakonec nastoupí Musica Balkanika se žhavými balkánskými rytmy.

Večer bude pokračovat ve 20:00 v Huse na provázku dvěma skutečně exkluzivními čísly: horňácká muzika Petra Mičky je mezi zavedenými muzikami svou osobitostí a syrovostí zjevením v nejlepším slova smyslu. Finále maratonské folklorní sekce obstará strážnická cimbálová muzika Danaj, která přiveze již téměř kultovní multimediální projekt Písničky z malířovy palety s obrazy Joži Uprky, dědečka cimbalistky souboru. A jako každý správný folklorní večer bude i tento zakončen besedou u cimbálu.
VSTUP NA VŠECHNY PRODUKCE ZDARMA

CM Pajtáš

Svěží studentská cimbálka, jejiž radost ze hry a energie je až dechberoucí.
Neuvěřitelně živá cimbálová muzika, která kromě toho, že dokáže bez rezerv vykouzlit atmosféru nefalšované „moravské svatby“, spolehlivě roztančí i mladší, pro některé z nichž může cimbál býti spíše artefaktem z muzea. Právě muziky jako tato činí folklor věcí neustále živoucí a atraktivní i pro mladé. Chlapci folklorem žijí, což je kromě jejich plnokrevného podání znát i na šíři jejich aktivit.

Jannis Moras & Banda

Jannis Moras & Banda je pětičlenná kapela z Brna, kterou tvoří tři bratři řeckého původu Jannis, Alexis a Markos Morasovi a dvě české dívky – Iva Oulehlová a Zuzana Mitrengová.

Přestože Banda začala své působení v roce 2014 koncerty s převzatou současnou řeckou hudbou několika významných autorů, po roce přesunula těžiště své práce na vlastní tvorbu. Autorem všech písní je Jannis Moras, a to jak hudby, tak textu (všechny v řečtině).

Co do žánrové příslušnosti, jedná se o postmodernu v nejširším slova smyslu tohoto pojmu. Na poli hudebním se setkávají prvky tradiční a lidové řecké hudby s postupy a principy hudby 20. a 21. století.

Co se týká aranží, ty tvoří obvykle všichni společně, rozhodujícím kritériem je estetické a emocionální posílení tematologie veršů, které se ve většině případů točí okolo sebepoznávání člověka, pochopení jeho mentality a základních principů jeho existence ve vesmíru.

V květnu 2017 kapela vydala své debutové album Alkohol hudby.

Ponk

Ponk je brněnské postfolklorní trio velmi novátorsky zpracovávající moravské lidové písně, hrající ve složení housle, cimbál, kontrabas.
Ponk zaujal tuzemská i zahraniční média. Postfolklor se dočkal mnoha nadšených recenzí, dva měsíce po sobě bodoval v TOP 20 World Music Charts Europe, skladby zněly na vlnách Rádia 1, Radia Wave, Proglasu, Českého rozhlasu, Deutschlandradio Kultur, maďarského Bártók Rádió i několika rádií v USA.

Deska Postfolklor získala cenu Anděl v kategorii World music.

 

„Zapomeňte na laciná klišé. Tady se invenčně spojují lidová hudba s prvky blues, rocku nebo funky a zpracovávají témata známá z lidových balad.“

Právo

„Brněnské trio Ponk baví na albu Postfolklor neobvyklými úpravami lidových písní. Vkusně je halí do jazzových, rockových, funkových či minimalistických závojů, leckdy to vše zároveň. Vystačí přitom s tradičními nástroji.“

Antonín Kocábek, UNI Magazine

 

„Jsou jen tři a není přehnané říci, že domácí scéna už dlouho nezažila takové zjevení. Mají rádi folklor, používají striktně akustické nástroje, a přesto znějí naprosto současně.“

Jan Hocek, jazzport.cz

CM Kyničan

BCM Kyničan byla založena 19. 7. 2009 a sestává se z muzikantů z Moravských Knínic a blízkého okolí.  Muzika hraje převážně na hodech, svatbách, koštech, oslavách, narozeninách, výročích a výjimečně také slouží místnímu divadelnímu spolku Tělocvičné jednoty Sokol Moravské Knínice. Hrajeme také na přehlídkách pro tanečníky, a to převážně pro soubor Kyničan z Moravských Knínic, Lučina Brno a Újezdskou Rozmarýnu. Kromě tradičního slováckého folkloru se zaměřujeme také na brněnský folklor. Okrajově hrajeme také moderní písně a vážnou hudbu.

Polana

Soubor patří k nejstarším a největším krajanským spolkům sdružující Slováky žijící v zahraničí. V současné době soubor tvoří čtyři sekce – ženský sbor, lidová hudba, přípravka a taneční složka.
Od počátku vzniku souboru bylo a je hlavním cílem udržovat a zpracovávat folklorní tradice z různých oblastí Slovenska. I přesto, že se dnes jedná již o folklor  „zahraniční“, klade soubor ve své tvorbě velký důraz na zachování tradičních specifik a projevů daných regionů. Primární myšlenkou programových bloků a čísel je předvést publiku autentický folklor s propojením všech složek souboru v co nejčistší podobě s přihlédnutím na potřebu jevištního provedení.
Většina krojových součástek je původní, nebo si je soubor vyšívá a šije sám.

Livada

makedonský etnofolk

Napříč celým Balkánem, ve všech jihoslovanských jazycích znamená slovo livada „louka“, v makedonštině však také až příliš namalovanou ženu…!
Pod poctivě namalovanou tváří Livady se skrývá barevný městský folklor rušných čaršijí a bazarů, poklidných hospůdek („mean“), prosté a meditativní písně zapadlého, hornatého makedonského venkova i čalgija – společné muzicírování s výraznými tureckými a orientálními prvky…
K hudbě vystupuje na některých akcích i náš taneční kroužek, který předvádí tradiční tance.
Nalejte si s námi sklenku dobrého makedonského vína, dejte si ovčí sýr a olivy a zaposlouchejte se do (nejen) makedonských lidových písní…

Musika Balkanika

Musica Balkanika začala působit na podzim 2015. Jedná se o skupinu přátel, kterou kolem sebe začala vytvářet Magi po té, co se do ČR přestěhovala ze Srbska.
Musica Balkanika hraje především lidovou a středověkou hudbu temperamentního Balkánu, na pomezí srbské tradice a gypsy jazzu, poté upravují dle svého osobitého cítění a stylu.
Od roku 2015 se postupně počet členů rozrostl na současných 13.

VSTUP ZDARMA

12. 8. 2017

od 20:00
Divadlo Husa na provázku

CM Petra Mičky

Bude to nejosobitější a nejpravdivější moravská lidová muzika posledních desetiletí i současnosti. Nespadla z nebe, kluci navazují na starou, v zásadě nepřerušenou horňáckou muzikantskou tradici a po svém si ji resuscitují. Už to potřebovala, její původní „tvrdé“ cifry začínaly povážlivě „měknout“. Na některých nahrávkách vzkřísili i ty „ňorkovské trúby“ (dechy-plechy), takže člověk má pocit, jako kdyby se ocitl v dávné vrbecké hospodě. Samozřejmě, dnešní muzikanti hrají „lépe“, jsou v melodických i harmonických postupech vynalézavější, ale rostou ze stejného roubu jako jejich dávní hrdinové.

facebook

CM Danaj

Nejslavnější malíř jižní Moravy Joža Uprka se narodil 26. října 1861. V roce 2000 vytvořila jeho pravnučka Magdalena Múčková společně se strážnickou cimbálovou muzikou Danaj multimediální projekt Písničky z malířovy palety. Jeho scénická podoba získala v následujícím roce hlavní cenu Mezinárodního folklórního festivalu Strážnice. Na základě tohoto zajímavého tématu a jeho úspěšného uchopení vznikl také umělecký dokument Barvy a písně (Česká televize, 2002).

Projekci Uprkových obrazů doplněnou archívními fotografiemi a vyprávěním v ich- formě (Luboš Tokoš) provází lidové písně a tanec v podání strážnické cimbálové muziky Danaj a její Malé taneční skupiny, Magdaleny Múčkové, Jana Gajdy a předních pěveckých sólistů Slovácka.